Chania

•Bir ürün, kuruluş ya da fikri tanıtmak istiyor musunuz?
•Müşteri, üye ya da ilgi grubunuz var mı?
•Pazarlama ve tanıtım faaliyetleriniz var mı?
•Daha geniş bir kitleye daha ekonomik olarak ulaşmak istiyor musunuz?
•Satış teşkilatı (bayiler, toptancılar vs.) ile ilişkilerinizin maliyetini düşürmek istiyor musunuz?
•Tanıtım giderlerinizin azalmasını istiyor musunuz?
•İletişiminizin hızlı ve ucuz olmasını istiyor musunuz?
•Faaliyetlerinizin 24 saat kesintisiz olmasını istiyor musunuz?
•Satış veya bilgilendirme için harcadığınız zamanın azalmasını istiyor musunuz?
•Prestijinizin artmasını istiyor musunuz?
•Rakiplerinizden geri kalmamayı istiyor musunuz?

Eğer bu soruların bir veya daha çoğuna E V E T cevabı veriyorsanız, iyi bir web sitesine ihtiyacınız vardır.